Werk

Enkele voorbeelden van projecten

Het perspectief van Start Foundation

Start FoundationVoor Start Foundation mocht Ilios de corporate story ontwikkelen met bijbehorende kernwaarden. Het verhaal is de basis voor ontwikkeling van nieuwe communicatiematerialen en een toetssteen of alle neuzen intern ook elke keer dezelfde kant op wijzen. We maakten een eerste doorvertaling met de adviseurs die de missie van Start Foundation allen op eenzelfde manier over de bühne willen brengen, zodat de markt langzaam maar zeker steeds beter weet wat Start Foundation hen te bieden heeft bij het vormgeven van hun sociaal maatschappelijke beleid.

Bij dit project waren er al veel bouwstenen aanwezig, alleen waren er nog geen concrete keuzes gemaakt in wat nu eigenlijk het meest belangrijk is voor Start Foundation, wat is bovenliggend en wat onderliggend? Door samen in verschillende stappen die keuzes te maken vielen de puzzelstukjes op zijn plek en kan iedereen daar zijn persoonlijke doorvertaling van maken in zijn of haar werk. Klinkt dit bekend en wilt u eens sparren, bel vrijblijvend voor een kop koffie.

In dialoog met grootzakelijk Nederland en Achmea

De KamerAchmea Corporate Relations heeft, passend bij haar coöperatieve wortels, in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in De Kamer. En samen na te denken over de toekomst van Nederland in economische en maatschappelijke zin. In De Kamer worden onderwerpen besproken die bestuurders bezighouden en die impact hebben op de toekomst van Nederland. Per jaar vinden er 10 Kamer-sessies plaats op bijzondere locaties. Topbestuurders worden hiervoor exclusief uitgenodigd. Zo komen zij samen tot nieuwe inzichten en verrijken zij elkaar door het delen van hun visie.

Ilios is verantwoordelijk voor de inhoudelijke verdieping van de onderwerpen die ter tafel komen: waar vindt relevant baanbrekend onderzoek plaats? Wie is de guru of vooraanstaand professor? Welke best practices zijn er in binnen en buitenland te vinden die inspireren? Zo weten we de bestuurders elke keer weer te verrassen met perspectieven die net even anders zijn, die je niet elke dag tegenkomt.

Benieuwd naar de inhoud over bijvoorbeeld het thema ‘De zekerheid van een onzekere toekomst’? Hier lees je meer over De Kamer.

Verbinden van 2 werelden

Bij een pensioenverzekeraar gingen de units directe en intermediaire bediening samen. Elk met, tot dan, een eigen merk. Ze waren feitelijk elkaars concurrenten. We zijn op zoek gegaan naar elkaars sterkte zodat 1+1, 3 kon worden. Een reeks interviews met relevante betrokkenen van beide units was de start om de kernissues en de bouwstenen voor de toekomst boven te halen. De kern lag in het creëren van een gezamenlijk doel. In 2 maanden werd een verhaal en concept ontwikkeld voor alle stakeholders, van intern tot extern. We bedachten ook een aantal scenario’s voor de merkintegratie. Met duidelijk onderscheid wat je extern wilt vertellen en wat je daarvoor intern en je beste klanten, adviseurs, corporates en ondernemers moet uitleggen, zodat de externe boodschap versterkt wordt. Belangrijk voor succes was het goed luisteren wat waar speelt en het leggen van de noodzakelijke verbindingen intern.

Ook een luisterend oor nodig en iemand die verbinding kan brengen in de organisatie en de vertaling naar communicatie kan maken? Neem contact op.

Restaurant met een missie

REBELZ aan de RotteWat een voorrecht is het om met ondernemers te werken die bruisen van de energie en die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de maatschappij. De mensen achter Rebelz aan de Rotte (www.rebelzaanderotte.nl) vallen in die categorie. Rebelz aan de Rotte is een restaurant met een bijzondere missie: ex-gedetineerde vrouwen een kans bieden op een mooie toekomst. Door hen in het restaurant op te leiden tot kok of gastvrouw. En dat doen zij in een bijzonder interieur (ontworpen door Arno Coenen en Iris Roskam), met een bijzondere keuken (mediterraan met Levantijnse invloeden, door een Syrische chef-kok).

Aan Ilios de taak om het gedachtegoed en de missie, samen met alle bijzondere elementen, die ook onderdeel zijn van het concept, tot een sterk verhaal te maken. De sleutel lag in het zoeken naar de gemene deler die al deze elementen in zich hebben. Alles is erop gericht de bezoeker even aan het denken te zetten, over de kansen die je in je leven bewust of onbewust tegenkomt en wat je daarmee doet. De teksten uit het verhaal, dat Ilios opleverde, komen telkens weer terug: op de site, op de menukaart, in persberichten. Het plan voor een volgende Rebelz staat al in de steigers, om zo in de toekomst nog meer vrouwen te kunnen helpen. Help mee aan het succes door er een keertje te gaan eten als je in Rotterdam bent…zeer aan te raden!