ήλιος 1 zon, sinds H. alg. tot NT. 2 Zonnegod, sinds HOM. alg. 3 Oosten HOM. 4 zonneschijn, zonnestraal, -hitte, dag(licht) LYR. , ATT., KOIN. 5 overdr. “zonneschijn”, geluk, enz. KOIN.

Ilios staat voor warmte, verbinding, het fundament, het perspectief.

Ilios betekent letterlijk ‘de zon’ in het Grieks en symboliseert de positieve insteek waar Ilios voor staat. Er zijn altijd mogelijkheden om het anders te doen, zonder het oorspronkelijk doel uit het oog te verliezen. Ilios gelooft in de goede intenties van mensen en redeneert altijd vanuit de kansen in plaats van bedreigingen. Vanuit de zonkant in plaats van de schaduwkant.

De naam symboliseert de manier waarop Ilios de verbinding maakt met de mensen, met het team, met de organisatie. Samen bereik je meer dan alleen. Sterker, het resultaat wordt beter als iedereen hetzelfde perspectief deelt.

Daarbij vindt Ilios het van belang niet zomaar over een nacht ijs te gaan. De basis, het fundament, moet kloppen, zowel voor de buitenwereld als voor de interne organisatie.

Ilios