Van perspectief tot resultaat

In het prachtige marketing vak gaat het steeds meer om het schetsen van ‘het perspectief’. Waar zijn we naartoe onderweg? En wat betekent de koers die we willen varen voor vandaag? Vragen die telkens voorbijkomen. Het wat en hoe is meestal duidelijk, maar het waarom en waartoe is vaak minder helder. Terwijl dat juist nodig is om aan een eenduidige en unieke positie te bouwen in de markt. Dat is altijd het startpunt, zonder perspectief ook geen weg naar het resultaat:

Werkwijze Ilios

Denken in stappen

Grofweg onderscheidt Ilios 3 fasen in een strategisch project. Het ligt aan de specifieke vraag waar de nadruk komt te liggen. Waarbij geldt dat we niet over doen wat al helder is. Meters maken waar het kan en een omweg nemen waar nodig.

Verkennen

Welke richtingen zijn kansrijk voor je organisatie, maar ook welke kaders en beperkingen zijn er? Samen verkennen welke strategische richting het beste past of wat de eerder uitgewerkte business strategie nu concreet betekent. Daarbij kijken we naar de interne organisatie, de externe markt en de omgeving.

In deze fase worden vaak een-op-een gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en vinden er bijvoorbeeld strategische sessies plaats met een projectgroep.

Alle verschillende bouwstenen leveren een perspectief, een gewenste richting, op. In de vorm van een concreet verhaal.

Omarmen

In de vorige fase is aandacht besteedt aan luisteren naar visies van betrokkenen. Nu is het zaak om de gewenste richting ook omarmt te krijgen in de hele organisatie. Dat start vaak bij de directie en gaat dan verder naar de organisatie. Vragen die leven kunnen verder wordt geconcretiseerd en uitgewerkt. Waardoor de gekozen richting niet alleen een verhaal op papier blijft, maar gaat leven bij iedereen in zijn dagelijkse werkzaamheden.

Uitwerken

Als de strategische richting, de uitgewerkte propositie of de corporate story dan omarmt is volgt een concreet plan van aanpak. Welke doelen worden nagestreefd en welke aanpak past daarbij?

Voorstel op maat

Ilios levert altijd maatwerk, immers elke vraag is weer anders en verdient een andere nadruk. Vooraf bespreken we samen welke aanpak passend is en op basis daarvan volgt een concreet voorstel, inclusief fasering en kosten. In de aanpak staat in elk geval co-creatie centraal. Als je naast elkaar werkt komt dat het resultaat ten goede, zo is er ervaring.

Volgen van de resultaten.

Ilios werkt graag samen met al aanwezige bureaus, copywriters of ontwerpers. En als deze relaties er niet zijn beschikt Ilios over een groot netwerk van vakgenoten waarmee de ontwikkelde strategie uitgewerkt kan worden. En waarmee ook bijvoorbeeld een verhaal vertaalt kan worden naar een sterk creatief concept.

Graag blijft Ilios betrokken bij het resultaat van de gekozen strategie. Na het opleveren van de strategische richting of de aanpak spreken we daarom vaak periodiek af om te kijken of er aanscherping nodig is en waar nog (nieuwe) kansen liggen.